1. PROJECT SELECTIE

Als creatief web-ondernemer streef ik naar een nauwe samenwerking met iedere klant om de esthetische en functionele wensen te begrijpen en zo een goed project te ontwikkelen dat afgestemd is op de visie van de klant welke vervolgens wordt vertaald naar een uniek ontwerp. Elke aanvraag wordt gewaardeerd maar helaas kan er maar een beperkt aantal samenwerkingen aan worden gegaan in een korte tijd. Onze voorkeur gaat uit naar projecten die overeenkomen met onze esthetische affiniteit en technische vaardigheden. Berkx Media is een klein team, maar hierdoor staat een persoonlijk contact met korte lijnen met de klant bij ons hoog in het vaandel. Jos Berkx van Studio7even is de vaste huisfotograaf. Dit is bijvoorbeeld praktisch om visuele mogelijkheden direct in een webdesign te kunnen integreren. Eigen beeldmateriaal is vanzelfsprekend ook altijd mogelijk.

 

2. BEREIKBAARHEID

In geval van webdesign, social media en overige web projecten kunt u ons altijd bereiken op onze algemene e-mail info@berkx-media.com. Er is een samenwerking met Studio7even. Voor fotografie en visuele opdrachten kan Studio7even ook direct benaderd worden op info@studio7even.nl.

 

3. COMMUNICATIE

De meeste communicatie verloopt per e-mail en/of Whatsapp vanwege de snelle en effectieve manier van werken. Natuurlijk kan een project telefonisch besproken worden om het gewenste ontwerp helder te krijgen. Gedurende het designproces is e-mail contact effectief zodat alle actiepunten die op papier staan goed verwerkt kunnen worden. Doorgaans wordt er binnen 2 werkdagen gereageerd. Voor urgente zaken adviseren wij om “Spoed” aan het onderwerp toe te voegen. Tijdens een project is het belangrijk regelmatig de e-mail te controleren omdat wij mogelijk op bevestiging of feedback zitten te wachten om verder te kunnen.

Wij zullen een project afsluiten wanneer wij na 30 dagen geen reactie ontvangen op onze e-mail. Restitutie van betaling is dan niet mogelijk.

 

4. BETALINGEN

Tenzij anders overeengekomen zijn de afgesproken bedragen in Euro en met vermelding van BTW bedragen. Betalingen zijn mogelijk per bankoverschrijving, iDeal of PayPal. De betaling wordt (tenzij anders afgesproken) in twee termijnen voldaan; een eerste termijn alvorens de start van een project en een tweede termijn als afsluiting van een project. De betaling van de eerste termijn is non-refundable, aangezien er voorbereidende activiteiten hebben plaatsgevonden. Alle bestanden worden pas overhandigd nadat de laatste termijn is overgemaakt.

De projectkosten zijn exclusief eventuele licentiekosten welke noodzakelijk zijn voor het juist functioneren van een ontwerp of plugin.

 

5. WACHTLIJST en TIJDSINDICATIE

Alle gecommuniceerde data zijn indicaties en zijn aan verandering onderhevig.

Wachtlijst: Voor klanten die op de wachtlijst komen te staan, zijn de startdata gebaseerd op de hoeveelheid en type projecten die eerder op de lijst geplaatst staan en kunnen gewijzigd worden afhankelijk van de voortgang van deze projecten. In geval van wijzigingen wordt u hierover geïnformeerd.

Ontwerpfase: De tijdsduur van een project kan variëren van een paar weken tot maanden voordat deze opgeleverd wordt. Dit is geheel afhankelijk van het type project, hoeveelheid aanpassingen, verloop van communicatie, en overige factoren. Een tijdsindicatie wordt met u besproken en ontvangt u bij de factuur.

 

6. PRIJSINDICATIE

Berkx Media behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen, met inbegrip van uurtarieven. Eventuele prijsindicaties zijn geldig voor een periode van maximaal 30 dagen, of totdat uw storting is ingediend. Na 30 dagen, wanneer er geen aanbetaling is gedaan, zal een nieuwe offerte worden opgesteld.

 

7. DRUKPROEF en REVISIES

Gedurende de ontwerpfase, wordt er gevraagd om feedback te geven op gepresenteerde schetsen en zal ieder element goedgekeurd moeten worden voordat het design word afgerond. Wanneer u iets wilt veranderen dat eerder is goedgekeurd, is het mogelijk om een revisie aan te vragen. Ieder project komt met een gespecificeerd aantal revisies, welke acceptabel zijn tot aan het definitieve design. Voor alle overige revisies zal het uurtarief van €40 worden gerekend.

Voor het aanvragen van een revisie, moet de klant eerst alle elementen van het ontwerp overwegen en eventuele / alle wijzigingen noteren. Verschillende kleine wijzigingen worden tegelijkertijd aangepast en kunnen worden gebundeld als “een ronde van revisies”, waardoor vertragingen in het proces voorkomen worden, het vergemakkelijken van een gestroomlijnd ontwerp en u voorkomt eventuele extra revisies. De grootte en de hoeveelheid veranderingen die zullen worden beschouwd als “een revisie” en / of ” één ronde van revisies” is aan het goeddunken van de ontwerper.

 

8. ANNULERINGEN en TERUGBETALINGEN

Vanwege de aard van het project, zal onder geen omstandigheden een restitutie mogelijk zijn. Wanneer u een project tussentijds wilt annuleren dan bent u niet verplicht om de tweede termijn te betalen. De eerste termijn dient als aanbetaling en is non-refundable.

 

9. OPTIONELE UITGAVEN

De klant zal de ontwerper alle kosten vergoeden die voortvloeien uit een project. Betaling dient vooraf te geschieden van de genoemde kosten, waaronder, maar niet beperkt tot stock photography, kunstwerk, fonts, of andere materialen die nodig zijn voor het project.

 

10. EXTERN MATERIAAL en BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Als een klant het wenst om zelfstandig verworven materiaal voor het project van een externe bron op te nemen, is het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat zij over de juiste licentie beschikken en / of toestemming hebben voor de items alvorens ze worden opgenomen in het ontwerp. Berkx Media zal op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de materialen die door een klant worden aangeleverd. Eventuele juridische gevolgen met betrekking tot copyright / eigendom / gebruik van door de opdrachtgever voorgelegd materialen, zal volledig vallen aan de klant, die bovendien de integriteit en de reputatie van Berkx Media zal handhaven.

 

11. COPYRIGHT en EIGENDOM VAN WERK

Alle ontwerpen met inbegrip van, maar niet beperkt tot schetsen, thumbnails, ontwikkeling van het ontwerp, foto’s, illustraties, afbeeldingen en sitecoding zijn beschermd onder het auteursrecht en blijven eigendom van Berkx Media.
Gerealiseerde ontwerpen en design-elementen worden onder licentie verstrekt aan de opdrachtgever na alle definitieve betalingen, en mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het oorspronkelijk en vastgestelde doeleind.
“Oorspronkelijk beoogd gebruik” wordt bepaald door de ontwerper, in overleg met de klant. Voor thumbnails, schetsen, prototypes of andere details van de ontwikkeling van het ontwerp, wordt gedefinieerd als vertrouwelijke correspondentie tussen opdrachtgever en ontwerper en is uitsluitend voor ontwikkeling van het ontwerp. Het mag niet worden gedeeld met externe partijen of gebruikt worden in externe projecten.

 

12. TOEPASSING LICENTIE voor het PROJECT

Na voltooiing van het project zal de klant alle digitale bestanden ontvangen. De eventuele website of blog zal worden geïnstalleerd onder deze licentievoorwaarden:

  • Aangepaste ontwerpen en elementen blijven eigendom van Berkx Media, en een passende toerekening moet goed worden weergegeven op alle tijden. (Zie ”Naamsvermelding“, hieronder);
  • Ontwerpen en alle elementen moeten blijven zoals ze zijn, tenzij hiervoor toestemming is verleend, en mogen niet worden gewijzigd, aangepast, bijgesneden opnieuw worden gebruikt of gekopieerd;
  • Ontwerpen en elementen zijn niet toegestaan om te worden hergebruikt, overgedragen, of verkocht aan een externe partij, of ter beschikking gesteld voor gebruik door het publiek op geen enkele manier.

 

13. NAAMSVERMELDING

Voor aangepaste websites, blogs, online winkels, of ander web materiaal, zal Berkx Media een link in de footer of andere van toepassing zijnde gebied worden geplaatst om Berkx Media crediteren als de ontwerper van de site van de klant en / of aangepaste elementen. Deze link moet op de webpagina(‘s) van de klant blijven zolang er Berkx Media elementen aanwezig zijn.

 

14. INSTALLATIE van het ONTWERP

Installatie van het design wordt geheel kosteloos gedaan, tenzij u heeft aangegeven dit zelf te willen verzorgen. Wanneer Berkx Media de installatie verzorgt, is het raadzaam om een apart account voor Berkx Media aan te maken of tijdelijk het wachtwoord te veranderen zodat deze gebruikt kan worden.
Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u een back-up maakt van uw bestaande sjabloon voor de installatie. Berkx Media is niet verantwoordelijk voor storingen of verlies van materiaal als gevolg van het niet hebben van een back- up.

 

15. UPDATE van het PROJECT

Indien u graag uw ontwerp wilt aanpassen nadat onze samenwerking is voltooid, aarzel dan niet contact op te nemen met Berkx Media. Met plezier zullen eventuele wijzigingen besproken worden, groot of klein.

16. PRIVACY en TOESTEMMINGEN

Correspondentie tussen de klant en Berkx Media is vertrouwelijk en mag niet worden gedeeld of aan anderen doorgegeven zonder directe schriftelijke toestemming. Schetsen en andere ontwerp-ontwikkeling gegevens mogen niet worden gebruikt of worden gedeeld met externe partijen, en moeten strikt vertrouwelijk blijven. Ook uw persoonlijke gegevens worden nooit op enigerlei wijze met derden gedeeld zonder uw schriftelijke toestemming.

Voor marketing en promotionele doeleinden, waaronder , maar niet beperkt tot, het gebruik binnen mijn ontwerp portfolio, behoud ik mij het recht voor om alleen de volgende project / klant informatie te delen :

  • Afbeeldingen van het project en korte beschrijving;
  • Links naar uw blog, website of ander project met het ontwerp.

 

17. TOEGANG tot WEBSITES en BLOGS

Om het ontwerp te installeren, zijn toegang tot de WordPress Admin login-gegevens, alsmede alle bijbehorende hosting accounts noodzakelijk. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en wordt zodra uw ontwerp is geïnstalleerd verwijderd. U kunt het wachtwoord tijdelijk wijzigen voor de duur van het installatieproces.

 

MIDDELS HET ONDERTEKENEN VAN DE OFFERTE VERKLAART U DE ALGEMENE VOORWAARDEN TE HEBBEN ONTVANGEN EN DAARMEE AKKOORD TE GAAN.
Vragen? Deze kunt u toevoegen aan het opmerkingenveld bij het invullen van het aanvraagformulier. Dankjewel!